Het perspectief van biologische landbouw - WUR-rapport 1417

Rapport over de effecten van het vergroten van het areaal biologische akkerbouw en melkveehouderij op klimaat, natuur en dierenwelzijn.

Het perspectief van biologische landbouw - WUR-rapport 1417