Schoolkostenmonitor po, vo, mbo 2022-2023

Onderzoek naar de hoogte en ontwikkeling van de schoolkosten waarmee (ouders/verzorgers van) leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs en studenten in het middelbaar beroepsonderwijs te maken krijgen.

Schoolkostenmonitor po, vo, mbo 2022-2023