Voortgang van de Werkagenda VIA - rapport nulmeting

In dit rapport, en bijbehorende infographic, wordt in beeld gebracht welke voortgang is geboekt rondom de doelen en acties van de Werkagenda Voor een Inclusieve Arbeidsmarkt (VIA), hoe de voortgang en samenwerking tussen aangesloten partners wordt ervaren en waar partners van de Werkagenda kansen zien voor het vervolg. Het onderzoek is uitgevoerd door Andersson Elffers Felix (AEF).

Voortgang van de Werkagenda VIA - rapport nulmeting