Evaluatie Pilot Huis van het Recht Heerlen

Het rapport evalueert de pilot Het Huis van het Recht in Heerlen. Bij deze pilot gaat het om een fysiek loket waar rechtzoekende(n) hun verhaal kunnen doen. Bij meer dan 1 probleem krijgen zij het aanbod om die problemen geheel op te pakken en verder te bespreken. De pilot liep van 2020 tot 2022.