Kamerbrief over voortgang stelselvernieuwing rechtsbijstand


Minister Weerwind (Rechtsbescherming) stuurt de Tweede Kamer de 9e voortgangsrapportage stelselvernieuwing rechtsbijstand. Daarbij gaat hij in op de versterking van de toegang tot het recht en de belangrijkste voortgang.