Evaluatie maatregel kostenverhaal draagkrachtige veroordeelden

Het rapport evalueert artikel 43 lid 3 van de gewijzigde Wet op de rechtsbijstand (Wrb). Dit 3e lid bevat de maatregel kostenverhaal draagkrachtige veroordeelde. Deze gaat over het verhalen van de kosten van toegewezen rechtsbijstand op een verdachte.