Gevangen in procedures

Het rapport analyseert in een schematische weergave problemen en oorzaken bij onnodige procedures tussen burger en overheid en het procedeergedrag van de overheid.

Gevangen in procedures