Bestuursorganen in hoger beroep

Rapport van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC). Het rapport analyseert het appelgedrag (hoger beroep) van 5 bestuursorganen en 6 appelcolleges.