Evaluatie Wettelijke Onderzoekstaken Natuur en Milieu (Wot-NM)

Evaluatie van de doeltreffendheid en doelmatigheid van het WOT-programma NM over de periode 2017–2022 (ex-post deel) en de looptijd van de nieuwe overeenkomst (exante deel; tot aan 2027).

Evaluatie Wettelijke Onderzoekstaken Natuur en Milieu (Wot-NM)