Monitor jeugdcriminaliteit 2023. Jeugdige verdachten van misdrijven; ontwikkelingen tot 2023

Rapport van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC). Het rapport gaat over de ontwikkelingen in geregistreerde jeugdige politieverdachten in de periode 2010 tot en met 2022.