Landelijke Monitor Studentenhuisvesting 2023

Voortgang Landelijk actieplan studentenhuisvesting 2022-2030. De Landelijke monitor studentenhuisvesting 2023 geeft antwoord op vragen of er tekorten zijn op de studentenwoningmarkt en hoe groot deze zijn.

Landelijke Monitor Studentenhuisvesting 2023