Factsheets Brede Welvaart bij departementale begrotingen

Het Centraal Bureau voor de Statistiek publiceert ieder jaar op Prinsjesdag de Monitor Brede Welvaart en de Sustainable Development Goals (SDG’s)

Dit gebeurt op verzoek van de Tweede Kamer. In 2022 ontwikkelde het CBS bij wijze van proef voor vier departementen (OCW, J&V, LNV, SZW) Factsheets bij hun begrotingen. Deze Factsheets richten het vizier op begrotingsthema’s van de verschillende departementen. Ze maken de ontwikkelingen op het gebied van brede welvaart en SDG’s per beleidsterrein beter zichtbaar. Om tegemoet te komen aan de wens van de Tweede Kamer om brede welvaartsindicatoren een centrale positie te geven in de departementale begrotingen zijn in opdracht van het ministerie van Financiën deze Factsheets doorontwikkeld, in samenspraak met alle departementen.

Het CBS presenteert op Prinsjesdag voor het eerst voor elk departement een eigen Factsheet brede welvaart.