Beoordeling van ecologische effecten van garnalenvisserij op bodem en biota

Dit rapport geeft een beoordeling van de ecologische risico’s van de garnalenvisserij in Nederlandse kustwateren, inclusief de Waddenzee.

Beoordeling van ecologische effecten van garnalenvisserij op bodem en biota