Beschouwing Raad van State op Klimaatnota 2023

Op de vierde donderdag van oktober zendt de minister voor Klimaat en Energie de jaarlijkse Klimaatnota aan het parlement. Ter uitvoering van haar taak in de Klimaatwet brengt de Afdeling over het concept van de Klimaatnota deze beschouwing uit.

Beschouwing Raad van State op Klimaatnota 2023