Overzicht giften en schulden politieke partijen Tweede Kamerverkiezing 2023

Deze overzichten geven een beeld van de financiën van de politieke partijen die meedoen aan de Tweede Kamerverkiezing van 22 november 2023.

Toelichting bij de overzichten

Politieke partijen die meedoen aan de Tweede Kamerverkiezing zijn verplicht voorafgaand aan de verkiezingen overzichten van giften aan de partijen en aan de kandidaten en schulden van de partijen aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties te verstrekken. Het gaat om giften vanaf € 4.500 aan de politieke partijen en hun kandidaten en om schulden boven de € 25.000 van de politieke partijen. De overzichten voor de politieke partijen beslaan de periode 1 januari 2022 tot en met 1 november 2023. Het overzicht voor de kandidaten heeft betrekking op de periode 1 januari 2021 tot 1 november 2023. Voor giften aan kandidaten geldt voor 2023 een lager bedrag omdat er nog geen heel jaar voorbij is in november.