Aanvullend overzicht giften en schulden politieke partijen Tweede Kamerverkiezing 2023

Deze overzichten geven een beeld van de giften aan en schulden van politieke partijen over de periode van 2 november tot en met 22 november 2023. Dit geldt voor politieke partijen die hebben meegedaan aan de Tweede Kamerverkiezing van 22 november 2023 en zijn vertegenwoordigd in de Tweede of Eerste Kamer.

Aanvullend overzicht bijdragen en schulden politieke partijen Tweede Kamerverkiezing

Politieke partijen die hebben meegedaan aan de Tweede Kamerverkiezing van 22 november 2023 en zijn vertegenwoordigd in de Tweede- of Eerste Kamer waren verplicht om uiterlijk 22 december 2023 een overzicht van giften vanaf € 1.000 en schulden vanaf € 25.000 bij het Ministerie van BZK aan te leveren.

Deze verplichting staat in de gewijzigde Wet financiering politieke partijen (Wfpp). Dit overzicht geeft inzicht in de giften aan en schulden van politieke partijen over de periode van 2 november tot en met 22 november 2023. Eerder heeft het ministerie de overzichten van giften aan partijen en kandidaten en schulden van partijen over de periode van 1 januari 2022 tot en met 1 november 2023 openbaar gemaakt.

Gewijzigde Wet financiering politieke partijen

Het ministerie van BZK maakt jaarlijks de overzichten van giften en schulden van politieke partijen openbaar. Voorafgaand aan een Tweede Kamerverkiezing maakt het ministerie een aanvullend overzicht van giften en schulden van alle deelnemende politieke partijen openbaar. Per 1 januari 2023 geldt dat alle deelnemende politieke partijen, met een zetel in de Tweede- of Eerste Kamer, na de verkiezing een tweede overzicht van bijdragen en schulden moeten overleggen. Dit overzicht heeft betrekking op de laatste drie weken tot en met de dag van de verkiezing. Met deze publicaties wordt inzichtelijk hoe partijen voorafgaand aan de verkiezing aan hun middelen komen. Anders dan bij de op 15 november gepubliceerde overzichten is de publicatiegrens bij deze overzichten op een drempelbedrag van € 1.000 gesteld, in plaats van € 4.500. De overzichten geven daarnaast enkel giften en schulden van politieke partijen weer en niet van individuele kandidaten van politieke partijen.

Advies van de Commissie toezicht financiën politieke partijen

De Commissie toezicht financiën politieke partijen (Ctfpp) adviseert de minister over de door de politieke partijen overlegde overzichten. De adviezen van de Ctfpp worden binnenkort openbaar gemaakt, tezamen met een inhoudelijke reactie van de minister van BZK.