Evaluatie functie Regeringscommissaris Informatiehuishouding

Dit rapport geeft antwoord op de vraag welke bijdrage het instellen van een Regeringscommissaris Informatiehuishouding sinds 1 januari 2022 heeft geleverd aan het verbeteren van de rijksbrede informatiehuishouding.

Evaluatie functie Regeringscommissaris Informatiehuishouding