Handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie versie december 2023

Het document bevat een aangepast handelingskader voor het omgaan met PFAS-houdende grond en baggerspecie. De aanpassing geldt vanaf 1 januari 2024, gelijktijdig met de Omgevingswet.

Handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie versie december 2023