Joint Declaration of Intent on cooperation regarding the cross-border connection of pipeline infrastructure of CO2 and hydrogen in the Delta Rhine Corridor project

Verklaring van Nederland en Noordrijn-Westfalen over politieke steun voor het project Delta Rhine Corridor (DRC). De DRC is een bundel van ondergrondse buisleidingen en kabels die wordt ontwikkeld in de buisleidingenstrook die loopt van Rotterdam via Moerdijk naar Zuid-Limburg en verder door naar Duitsland. Dit document is in het Engels.

Joint Declaration of Intent on cooperation regarding the cross-border connection of pipeline infrastructure of CO2 and hydrogen in the Delta Rhine Corridor project