Kamerbrief voortgang Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat

Minister Jetten (Klimaat en Energie) en minister Adriaansens (EZK) informeren de Tweede Kamer over de voortgang en doorontwikkeling van het Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (MIEK).

Kamerbrief voortgang Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat