Nota Participatie Nederlandse overheid in Known Traveller Digital Identity Pilot van het World Economie Forum

Nota van het Directoraat-Generaal Migratie, Directie Migratie van het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV). De nota gaat over de voorgenomen participatie van de Nederlandse overheid in de Known Traveller Digital Identity (KTDI) Pilot van het World Economie Forum (WEF) met Canada.

Nota Participatie Nederlandse overheid in Known Traveller Digital Identity Pilot van het World Economie Forum