Voortgangsrapportage Programma Versnelling Verduurzaming Gebouwde Omgeving (PVGO) 2024

Deze rapportage geeft een overzicht van de resultaten van het Programma Versnelling Verduurzaming Gebouwde Omgeving (PVGO) in het afgelopen jaar. De rapportage gaat in op zowel genomen maatregelen als gerealiseerde besparing. Ook beschrijft de rapportage de aanvullingen en wijzigingen in het beleid gedurende het afgelopen jaar.

Voortgangsrapportage Programma Versnelling Verduurzaming Gebouwde Omgeving (PVGO) 2024