Regeling coronavirus

Deze ministeriële regeling is gebaseerd op artikel 20 van de Wet publieke gezondheid. De regeling dient ertoe het eind 2019 nieuwe in Wuhan, China, ontstane coronavirus aan te merken als behorende tot groep A, zoals bedoeld in de Wet publieke gezondheid.

Regeling coronavirus (PDF | 3 pagina's | 59 kB)