Wijziging Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 (openingstijden, placeringsplicht, bezoekersnorm en coronatoegangsbewijs)

Regeling van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de minister van Justitie en Veiligheid en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties houdende wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 in verband met aanpassing van de maatregelen ten aanzien van openingstijden, de placeringsplicht, de bezoekersnorm en het coronatoegangsbewijs en met enkele andere aanpassingen.

Wijziging Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 (openingstijden, placeringsplicht, bezoekersnorm en coronatoegangsbewijs) (PDF | 28 pagina's | 295 kB)