Ben ik verplicht om op zondag te werken?

U hoeft niet op zondag te werken. Behalve als u dit vooraf met uw werkgever heeft afgesproken. En als dit nodig is voor het werk, bijvoorbeeld als u bij de politie of in een ziekenhuis werkt. U heeft recht op een aantal vrije zondagen per jaar.

In welke sectoren moet ik op zondag werken?

Werken op zondag kan nodig zijn, bijvoorbeeld:

  • in de gezondheidszorg;
  • in de horeca;
  • bij de politie;
  • bij de brandweer;
  • in de industrie, als een productieproces niet kan worden onderbroken.

Werken op zondag door bedrijfsomstandigheden

Door de omstandigheden in uw bedrijf kan het nodig zijn dat u op zondag gaat werken. Uw werkgever moet dit eerst afspreken met de ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging. Bovendien moet u zelf akkoord gaan met werken op zondag.

Is het verzoek van uw werkgever om op zondag te werken redelijk en goed onderbouwd? Dan mag uw werkgever van u verwachten dat u akkoord gaat.

Minimum aantal vrije zondagen

U heeft recht op minstens 13 vrije zondagen per jaar. In uw cao kan een lager aantal staan. Maar dit geldt pas nadat u heeft ingestemd met minder dan 13 vrije zondagen per jaar.

Geen wettelijke regels extra loon voor werk op zondag

Er bestaan geen wettelijke regels voor extra betaling als u werkt op zondag. Uw werkgever hoeft u dus niet meer te betalen dan uw normale loon. Ook hoeft hij u geen extra vrije uren te geven voor werk op zondag.

Informatie over zondagswerk in arbeidsovereenkomst of cao

Afspraken binnen uw bedrijf of instelling over werk op zondag vindt u in uw arbeidsovereenkomst of cao. Hierin kan bijvoorbeeld ook staan of u extra salaris krijgt voor werken op zondag.