Documenten

Kan ik een briefadres krijgen als ik geen vast woonadres heb?

Heeft u geen woonadres als bedoeld in de Wet Basisregistratie personen BRP)? Dan kunt u zich in de BRP inschrijven op een briefadres (postadres). Dit kan ook als u bijvoorbeeld in een zorginstelling, blijf-van-mijn-lijfhuis of een gevangenis zit. Of als u in een vaartuig of voertuig woont.

Briefadres is tijdelijk geldig

Een briefadres is tijdelijk. De gemeente spreekt in veel gevallen met u af hoe lang u op een briefadres ingeschreven mag blijven. Een briefadres is alleen een administratief adres, u woont hier niet. Meer informatie kunt u bij uw gemeente krijgen.

Inschrijven op een briefadres

Een briefadres is het adres waar een familielid of kennis er voor zorgt dat u post ontvangt van officiële instellingen. Bijvoorbeeld een oproep voor verkiezingen of post van de Belastingdienst. Deze persoon moet ervoor zorgen dat u de post persoonlijk ontvangt. Het is niet mogelijk een briefadres te hebben op een postbus of leeg adres. Wanneer u zich inschrijft met een briefadres onderzoekt de gemeente of u echt geen vast woonadres heeft. Het briefadres waarmee u zich laat inschrijven, moet een bekend adres zijn in de BRP.

Waar inschrijven op een briefadres

U kunt zich met een briefadres inschrijven bij de afdeling Burgerzaken/Publiekszaken van de gemeente waar het adres is. U moet wel schriftelijke toestemming hebben van de persoon die op het adres woont (de briefadresgever). Hiervoor kunt u een standaardformulier aanvragen bij de gemeente.

Wanneer u zich in laat schrijven de in de BRP, moet u meenemen:

  • een schriftelijke verklaring waarin u aangeeft waarom u op een briefadres ingeschreven wilt worden;
  • een identiteitsbewijs van uzelf.
  • een ondertekende schriftelijke toestemming van de briefadresgever bijvoorbeeld de hoofdbewoner van het briefadres;
  • een identiteitsbewijs (of een kopie hiervan) van de briefadresgever;

Soms kan de gemeente vragen om een huur- of koopcontract. Ook kan de briefadresgever worden gevraagd persoonlijk langs te komen.

Gevolgen briefadres voor huidige bewoners

Iemand die op een briefadres ingeschreven staat, telt niet mee als bewoner op dat adres. Twijfelt u als briefadresgever over eventuele gevolgen, bijvoorbeeld voor uw uitkering of huurtoeslag? Dan kunt u het beste advies inwinnen bij de desbetreffende instantie voordat u toestemming verleent.

De Rijksoverheid. Voor Nederland