Wanneer hebben kinderen recht op een wezenuitkering?

Kinderen hebben recht op een wezenuitkering als allebei de ouders zijn overleden. De laatst overleden ouder moet dan wel verzekerd zijn geweest voor de Algemene nabestaandenwet (Anw) toen hij of zij overleed. De uitkering stopt op het moment dat een wees 16 jaar wordt. Soms kan de uitkering worden verlengd.

Verlenging wezenuitkering

Is een kind ouder dan 16, maar nog geen 21 jaar? Ook dan kan hij een wezenuitkering krijgen. Daarvoor gelden wel extra voorwaarden. Welke voorwaarden dit precies zijn, hangt af van de leeftijd. Voor meer informatie over verlenging van de wezenuitkering kunt u terecht bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Hoogte wezenuitkering

De hoogte van de wezenuitkering hangt af van de leeftijd. De bedragen van de wezenuitkering worden jaarlijks op 1 januari en op 1 juli aangepast. Het maakt voor deze uitkering niet uit of een kind andere inkomsten heeft.

Aanvragen wezenuitkering

De wezenuitkering kunt u aanvragen bij een kantoor van de SVB. Als een kind minderjarig is, kan de verzorger een wezenuitkering aanvragen. Als een kind de aanvraag zelf indient, moet de verzorger de aanvraag ook ondertekenen.