Afschrift brief met deelbesluit WOB Covid-19 ICCb stukken

Het besluit gaat over documenten van de vergaderingen van de Interdepartementale Commissie Crisisbeheersing (hierna ICCb) in de maanden februari en maart van 2020. De maanden april tot en met juni 2020 volgen later in een 2e deelbesluit.

Afschrift brief met deelbesluit WOB Covid-19 ICCb stukken (PDF | 6 pagina's | 4,2 MB)