Tweede deelbesluit WOB-verzoek Covid-19 ICCb stukken

Het tweede deelbesluit gaat over documenten van de vergaderingen van de Interdepartementale Commissie Crisisbeheersing (hierna ICCb) in de maanden april tot en met juni van 2020.

WOB ICCb deelbesluit 2 (PDF | 7 pagina's | 2,0 MB)

ICCb april deel 1 (PDF | 73 pagina's | 15,4 MB)

ICCb april deel 2 (PDF | 94 pagina's | 18,9 MB)

ICCb april deel 3 (PDF | 130 pagina's | 24,2 MB)

ICCb april deel 4 (PDF | 104 pagina's | 23,4 MB)

ICCb april deel 5 (PDF | 128 pagina's | 29,5 MB)

ICCb april deel 6 (PDF | 82 pagina's | 11,9 MB)

ICCb april deel 7 (PDF | 103 pagina's | 24,6 MB)

ICCb mei deel 1 (PDF | 111 pagina's | 25,3 MB)

ICCb mei deel 2 (PDF | 81 pagina's | 20,5 MB)

ICCb mei deel 3 (PDF | 109 pagina's | 29,1 MB)

ICCb mei deel 4.1 (PDF | 92 pagina's | 24,5 MB)

ICCb mei deel 4.2 (PDF | 31 pagina's | 6,1 MB)

ICCb juni deel 1 (PDF | 123 pagina's | 26,7 MB)

ICCb juni deel 2 (PDF | 84 pagina's | 24,2 MB)

ICCb juni deel 3 (PDF | 54 pagina's | 16,0 MB)

Bijlage 1 Relevante artikelen uit de Wob (PDF | 2 pagina's | 89 kB)

Bijlage 2 Inventarislijst (PDF | 3 pagina's | 1,4 MB)