Besluit op Wob-/Woo-verzoek over vraag 4 onderzoeksrapport Effecten FSV toeslaggerechtigden

Besluit op een verzoek om informatie over vraag 4 van het onderzoeksrapport Effecten Fraude Signalering Voorziening (FSV) op toeslaggerechtigden. Het verzoek is op 14 december 2021 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo).

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over vraag 4 onderzoeksrapport Effecten FSV toeslaggerechtigden (PDF | 4 pagina's | 108 kB)