Besluit op Woo-verzoek over vragen rondom AVG-regels

Besluit op een verzoek om informatie over de werkzaamheden van het ministerie van BZK en over de privacy van persoonsgegevens. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

Besluit op Woo-verzoek over vragen rondom AVG-regels