2e deelbesluit Woo-verzoek SMART-L-radar

Besluit op een verzoek om informatie over de zogeheten SMART-L-radar. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

2e deelbesluit Woo-verzoek SMART-L-radar