Beslisnota bij Kamerbrief Toekomst Landbouw

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief Toekomst Landbouw (PDF | 4 pagina's | 145 kB)