Beslisnota bij Kamerbrief over fonds voor klokkenluiders en over wetsvoorstel realisatie EU-klokkenluidersrichtlijn

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over fonds voor klokkenluiders en over wetsvoorstel realisatie EU-klokkenluidersrichtlijn (PDF | 3 pagina's | 145 kB)