Beslisnota bij Kamerbrief over voortgang implementatie Omgevingswet

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over voortgang implementatie Omgevingswet (PDF | 2 pagina's | 92 kB)