Beslisnota bij Kamervragen over Wet bescherming klokkenluiders

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamervragen over Wet bescherming klokkenluiders (PDF | 2 pagina's | 87 kB)