Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen en maatregelen over het weren van apps op mobiele devices van rijksambtenaren

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen en maatregelen over het weren van apps op mobiele devices van rijksambtenaren (PDF | 4 pagina's | 139 kB)