Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op verzoek over stand van zaken klokkenluidersdossier

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op verzoek over stand van zaken klokkenluidersdossier (PDF | 2 pagina's | 1,8 MB)