Beslisnota bij Kamervragen over kabinetsreactie op adviesrapporten over informatiebeheer en archivering chatberichten

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamervragen over kabinetsreactie op adviesrapporten over informatiebeheer en archivering chatberichten