Beslisnota bij Kamerbrief mogelijkheden in Huisvestingswet voor creëren zelfstandige woongelegenheid voor mantelzorg

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief mogelijkheden in Huisvestingswet voor creëren zelfstandige woongelegenheid voor mantelzorg