Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over nieuwe corruptie-index Transparency International

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over nieuwe corruptie-index Transparency International