Beslisnota bij Kamerbrief over voortgangsrapportage Modernisering grondbeleid

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over voortgangsrapportage Modernisering grondbeleid