Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op amendementen wetsvoorstel wijziging op de Wet op de rechterlijke organisatie

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op amendementen wetsvoorstel wijziging op de Wet op de rechterlijke organisatie