Conceptbesluit inwerkingtreding Omgevingswet

Conceptbesluit tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Conceptbesluit inwerkingtreding Omgevingswet (PDF | 2 pagina's | 61 kB)