Aanbiedingsbrief bij rapport Van woorden naar daden over de governance van de ruimtelijke ordening

Minister Ollongren stuurt de Tweede Kamer het rapport over het interdepartementale beleidsonderzoek Ruimtelijke Ordening `Van woorden naar daden, over de governance van de ruimtelijke ordening`. Eenzelfde brief is ook gezonden aan de Eerste Kamer.

Aanbiedingsbrief bij rapport Van woorden naar daden over de governance van de ruimtelijke ordening (PDF | 1 pagina | 58 kB)