Aanbiedingsbrief bij 2e nota van wijziging wetsvoorstel wijziging Evaluatiewet Wet financiering politieke partijen

Minister Ollongren (BZK) biedt de Tweede Kamer de tweede nota van wijziging aan bij het voorstel van wet tot wijziging de Wet financiering politieke partijen vanwege de evaluatie van deze wet (Evaluatiewet Wfpp).