Kamerbrief inzake reactie op verzoek wetsvoorstel implementatie EU-klokkenluidersrichtlijn

Minister Bruins Slot (BZK) geeft een reactie op het verzoek van de vaste Kamercommissie Binnenlandse Zaken over de stand van zaken van het wetsvoorstel implementatie EU-klokkenluidersrichtlijn.

Kamerbrief inzake reactie op verzoek wetsvoorstel implementatie EU-klokkenluidersrichtlijn (PDF | 2 pagina's | 116 kB)