Antwoorden op nadere vragen Eerste Kamer over inwerkingtreding Omgevingswet

Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) geeft antwoord op nadere vragen over de inwerkingtreding van de Omgevingswet. De vaste commissies voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving en Economische Zaken en Klimaat/Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in de Eerste Kamer hebben deze vragen gesteld.

Antwoorden op nadere vragen Eerste Kamer over inwerkingtreding Omgevingswet (PDF | 81 pagina's | 883 kB)