Kamerbrief over stemming ontwerp-KB inwerkingtreding Omgevingswet

Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) stuurt de Eerste Kamer een reactie op de voorgenomen planning van de behandeling en de stemming van het ontwerp-KB over de inwerkingtreding van de Omgevingswet. De Tweede Kamer heeft een afschrift van deze brief gekregen.

Kamerbrief over stemming ontwerp-KB inwerkingtreding Omgevingswet (PDF | 2 pagina's | 123 kB)