Kamerbrief met reactie op nadere vragen over de Wet bescherming klokkenluiders

Minister Bruins Slot (BZK) geeft antwoord op vragen over de Wet bescherming klokkenluiders. De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning van de Eerste Kamer heeft de vragen gesteld. De Tweede Kamer heeft een afschrift van deze brief gekregen.

Kamerbrief met reactie op nadere vragen over de Wet bescherming klokkenluiders